avís legal

CONDICIONS GENERALS D´UTILITZACIÓ de l´ WEB D´UNISUB ESTARTIT S.L

www.unisub.es

UNISUB ESTARTIT S.L (a partir d´ara UNISUB ESTARTIT ) amb domicili APARTAT DE CORREUS 301 17258-ESTARTIT amb CIF B17468349 representada per ANTONI PERE MURRAY BERRY amb NIF 40360137J posa a diposició a la seva web www.unisub.es determinats continguts de caràcter informatiu de les seves activitats.

Les presents condicions generals es regeixen única i exclusivament a l´ús de l´espai web d´ UNISUB ESTARTIT per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Las presents condicions generals s´exposen a l´ USUARI a l´espai web www.unisub.es en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades als formularis existents, per a ser llegides, impreses, arxivades i acceptades a través d´internet, no podent l´USUARI introduïr les seves dades de manera efectiva sense produïr-se l´acceptació.

UNISUB ESTARTIT S.L està inscrita en el Registre Mercantil de REGISTRE MERCANTIL DE GIRONA, 18.03.96, Tom 913, Folio 81, Fulla GI-16988, INSCRIPCIÓ 1ª.

L´accés a l´espai web d´UNISUB ESTARTIT implica sense reserves l´acceptació de les presents condicions generals d´ús que l´USUARI afirma entendre en la seva totalitat. L´USUARI es compomet a no utilitzar l´espai web i els serveis que s´ofereixen per a la realització d´activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA.- L´espai web d´UNISUB ESTARTIT ha estat realitzat per una banda amb la finalitat de posar a disposició de tercers informació sobre les seves activitats i poder contactar amb UNISUB ESTARTIT per a sol.licitar informació addicional i, per l´altre posar a disposició dels USUARIS la possibilitat de comprar productes que s´hi ofereixin. La sol.licitut dels serveis o articles que s´ofereixen en compra a l´espai web es regiràn per les condicions generals de contractació específiques.

SEGONA.- CONDICIONS D´ACCÉS I UTILITZACIÓ

2.1.- La utilizació de l´ espai web d´ UNISUB ESTARTIT no comporta la obligació d´ inscripció de l´ USUARI, a no ser que l´USUARI desitgi utilitzar la base de dades d´articles existents a www.unisub.es on serà precís que es registri emplenant un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d´accés i utilització de l´espai web es regeixen esctrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent-se l´ USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intelectual, etc. Expressament UNISUB ESTARTIT prohibeix els següents:
2.1.1.-Realitzar accions que puguin produïr a l´espai web o a través del mateix per qualsevol mètode, qualsevol tipus de dany als sistemes d´UNISUB ESTARTIT o a tercers.
2.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l´enviament de correus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors a la xarxa ("mail bombing").
2.2.- UNISUB ESTARTIT podrà interrompre en qualsevol moment l´accés al seu espai web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.

 

TERCERA.- CONTINGUTS: Els continguts incorporats en aquest espai web han estat elaborats i inclosos per:

3.1.- UNISUB ESTARTIT utilizant fonts internes i externes de tal manera que UNISUB ESTARTIT únicament es fa responsable dels continguts elaborats de forma interna.
3.2.- UNISUB ESTARTIT es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu espai web.

 

QUARTA.- RESPONSABILITAT.-

4.1.- UNISUB ESTARTIT en ningún cas serà responsable de:
4.1.1.- Les errades i incidències que es pogueren ocasionar en les comunicacions, borrat o transmissions incomplertes de manera que no es garantitza que els serveis de l´ espai web estiguin constantment operatius.
4.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers pogueren ocasionar a l´espai web.
4.1.3.- De les condicions o característiques dels articles que s´oferten a l´espai web.
UNISUB ESTARTIT simplement posa en contacte a empreses i professionals que oferten o demanden aquests articles però no es responsabilitza de les negociacions o acords posteriors que realitzin aquestes empreses o professionals, quedant única i exclusivament la bona marxa de la compraventa en mans dels USUARIS.
4.2.- UNISUB ESTARTIT es reserva el dret a suspendre l´accés sense previ avís de forma discreccional i amb caràcter definitiu o temporal fins a assegurar l´efectiva responsabilitat dels danys que es pogueren ocasionar. Així mateix, UNISUB ESTARTIT col.laborarà i notificarà a la autoritat competent aquestes incidències en el moment en que en tingui coneixement de que els danys ocasionats constitueixin qualsevol activitat il.lícita.
4.3.- UNISUB ESTARTIT assumeix les responsabilitats que es puguin derivar de la prestació dels serveis que ofereix en els límits i tal com s´especifica en les diferents condicions generals de Contratactació dels serveis que es posen a disposició de l´ USUARI.

 

CINQUENA.- DRETS D´AUTOR I MARCA.- UNISUB ESTARTIT és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol medi de la marca d´ UNISUB ESTARTIT , que inclou tant el nom com el logotip, a no ser que es tingui consentiment exprés d´UNISUB ESTARTIT. Queden reservats tots els drets. A més, l´espai web d´UNISUB ESTARTIT -els continguts propis, la programació i el disseny de l´ espai web- es troba plenament protegit pels drets d´autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels anomentats elements protegits a no ser que es tingui consentiment d´UNISUB ESTARTIT.

SISENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.- Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per a resol.lució de controversia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els jutjats de GIRONA renunciant expressament l´USUARI a qualsevol altre que li pogués correspondre.

 

SETENA.- En cas de que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nula, la resta de clàusules seguiràn vigents i s´interpretaràn tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat de la mateixa de les presents condicions. UNISUB ESTARTIT podrà no exercir algún dels drets i facultats conferits en aquest document, el que no implicarà en ningún cas la renúncia als mateixos, a no ser que UNISUB ESTARTIT ho reconegui expressament.

Val regal Regala submarinisme Cursos d'iniciació Cursos de submarinisme Preus Tarifes de preus FÉS LA TEVA RESERVA FÉS LA TEVA RESERVA